Cenník   


 cenník platný od 1.1.2019
 ceny sú vrátane DPH
Cena v eurách   Cena v Kč
 Rozvrh 6
  + predplatné aktualizácií na jeden rok
 249,00 €     6 780,00 Kč  
 Predplatné aktualizácií programu Rozvrh na jeden rok  69,00 €    1 880,00 Kč  
 Zastupovanie 6
  + predplatné aktualizácií na jeden rok
 198,00 €      5 480,00 Kč  
 Predplatné aktualizácií programu Zastupovanie na jeden rok  69,00 €    1 880,00 Kč  
 Balík Rozvrh 6 + Zastupovanie 6
  + predplatné aktualizácií na jeden rok
 390,00 €      10 680,00 Kč  
 Predplatné aktualizácií programu Rozvrh + Zastupovanie na jeden rok  99,00 €    2 780,00 Kč  
 Majetok 4
  + predplatné aktualizácií na jeden rok
 168,00 €      4 580,00 Kč  
 Predplatné aktualizácií programu Majetok na jeden rok  36,00 €    980,00 Kč  

Programy si môžete objednať písomne alebo e-mailom. V objednávke uveďte:
 • presný názov školy, ktorý bude súčasťou programu (jeho tlačových zostáv)
 • e-mailovu adresu
 • fakturačné údaje:
  • názov organizácie
  • IČO (identifikačné číslo organizácie)
  • IČ DPH (identifikačné číslo pre DPH), ak bolo organizácii pridelenéDoručenie programov je elektronicky. Na váš email dostanete popis inštalácie s odkazom na stiahnutie inštalačného súboru a elektronickú príručku.Licencia na všetky programy je časovo neobmedzená. V cene licencie je započítané predplatné aktualizácií na jeden rok.
S predplatným aktualizácií užívateľ získa po dobu jedného roka:
 • všetky vydania nových verzií programu s novými funkciami a opravami
 • technickú podporu v kritických situáciách
Po roku stačí si obnoviť predplatné aktualizácií a za licenciu nových verzií programu už nebudete platiť. Ak užívateľ nemá zaplatené predplatné aktualizácií, tak novú verziu programu môže získať iba za plnú cenu. Predplatné aktualizácií nie je možné spätne doplatiť.