Cenník   


 cenník platný od 1.8.2020
 ceny sú vrátane DPH
Cena v eurách   Cena v Kč
 Rozvrh 6   - licencia na jeden rok
                  
(Pre prácu s programom je potrebné pripojenie k internetu.)
 87,00 €     2 370,00 Kč  
 Rozvrh 6   - časovo neobmedzená licencia
                 + predplatné aktualizácií na jeden rok
 249,00 €   6 780,00 Kč  
      Predplatné aktualizácií pri časovo neobmedzenej licencii
      programu Rozvrh na ďalší rok.
 69,00 €    1 880,00 Kč  
 Zastupovanie 6   - licencia na jeden rok
                          
(Pre prácu s programom je potrebné pripojenie k internetu.)
 87,00 €      2 370,00 Kč  
 Zastupovanie 6   - časovo neobmedzená licencia
                           + predplatné aktualizácií na jeden rok
 198,00 €    5 480,00 Kč  
      Predplatné aktualizácií pri časovo neobmedzenej licencii
      programu Zastupovanie na ďalší rok.
 69,00 €    1 880,00 Kč  
 Majetok 4   - časovo neobmedzená licencia
                   + predplatné aktualizácií na jeden rok
 168,00 €      4 580,00 Kč  
     Predplatné aktualizácií programu Majetok na jeden rok  36,00 €    980,00 Kč  

Programy si môžete objednať písomne alebo e-mailom. V objednávke uveďte:
  • presný názov školy, ktorý bude súčasťou programu (jeho tlačových zostáv)
  • e-mailovu adresu
  • fakturačné údaje:
    • názov organizácie
    • IČO (identifikačné číslo organizácie)
    • IČ DPH (identifikačné číslo pre DPH), ak bolo organizácii pridelenéDoručenie programov je elektronicky. Na váš email dostanete popis inštalácie s odkazom na stiahnutie inštalačného súboru a elektronickú príručku.Princíp predplatného

Časovo neobmedzené licencie sú trvalé. Predplatné aktualizácii zaisťuje prístup k podporným službám a všetkým novým verziám po dobu jedného roka. Predplatné pre prvý rok je obsiahnuté v cene licencie pre nového používateľa a každý rok ho môžete obnovovať minimálne na jeden ďalší rok. Pokiaľ ho po roku neobnovíte, môžete program používať aj naďalej, ale už nebudete mať prístup k novým verziám. Predplatné aktualizácii nie je možné spätne doplatiť. Predplatné je možné zakúpiť iba k časovo neobmedzenej licencie.Termínovaná licencia na jeden rok

Obsahuje aktualizácie a základnú službu technickej podpory počas platnosti licencie. Pri spustení programu je potrebné mať pripojenie na internet. K licencii na jeden rok nie je možné zakúpiť predplatné aktualizácii.