Stiahnuť/download  


    Z tejto stránky si môžete stiahnuť najnovšie verzie programov Rozvrh, Zastupovanie a Majetok. Užívatelia, ktorí si zakúpia licenciu dostanú licenčný súbor, ktorý po načítaní do programu umožní využiť všetky funkcie programu.
    Obmedzenie neregistrovaných verzii oproti plne funkčným programom je minimálne, čo umožňuje i bez licenčného súboru odskúšať všetky funkcie programov. Podrobný popis všetkých častí programu a postupov pri práci je súčasťou pomoci integrovanej priamo v programe.

 Rozvrh 6
Rozvrh6_26_Install (36,9 MB) - inštalačný súbor programu Rozvrh 6 verzia 6.26 z 28.11.2020

Čo je nové vo verzii 6.26
Pri práci s programom ako s lokálnou aplikáciou, nie je potrebná inštalácia SQL servera Firebird.
Pri využití programu v sieti je potrebné na počítač, na ktorom bude umiestená databáza programu Rozvrh,
   nainštalovať SQL server Firebird 2.5.
Neregistrovaná verzia programu umožňuje automatickú tvorbu rozvrhu, tlač a export rozvrhov iba so skúšobnými dátami.


 Zastupovanie 6
Zast6_20_Install (37,1 MB) - inštalačný súbor programu Zastupovanie 6 verzia 6.20 z 6.8.2020

Čo je nové vo verzii 6.20
Pri práci s programom ako s lokálnou aplikáciou, nie je potrebná inštalácia SQL servera Firebird.
Pri využití programu v sieti je potrebné na počítač, na ktorom bude umiestená databáza programu Zastupovanie,
   nainštalovať SQL server Firebird 2.5.
Neregistrovaná verzia programu Zastupovanie umožňuje vytvárať zastupovanie iba na mesiac september.


 Majetok 4
Majetok4_4_Install (32,3 MB) - inštalačný súbor programu Majetok 4 verzia 4.4 z 14.7.2020

Čo je nové vo verzii 4.4
Pri práci s programom ako s lokálnou aplikáciou, nie je potrebná inštalácia SQL servera Firebird.
Pri využití programu v sieti je potrebné na počítač, na ktorom bude umiestená databáza programu Majetok,
   nainštalovať SQL server Firebird 2.5.
Neregistrovaná verzia programu Majetok umožňuje prácu s maximálne 100 položkami.


 Firebird
Firebird je výkonný SQL server. Firebird beží na rôznych platformách (hlavne Win32, Win64 a Linux) a je uvoľnený pod IBPL (InterBase Public License), ktorá dovoľuje jeho voľné použitie pre súkromné i komerčné účely.
Inštalačné súbory SQL servera Firebird pre rôzne operačné systémy si môžete stiahnuť zo stránky http://www.firebirdsql.org

       Firebird 2.5.9 ( 6,2 MB ) - verzia pre Win32
       Firebird 2.5.9 ( 9,5 MB ) - verzia pre Win64