Navigácia:  Výstupné zostavy >

Inventárny zoznam

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Inventárny zoznam majetku v miestnosti sa vytvorí na základe evidovaného majetku. Údaje v tabuľke inventárneho zoznamu nie je možné priamo meniť. Užívateľ môže meniť iba spôsob výpisu zoznamu. Všetok majetok v miestnosti s rovnakým názvom a cenou za kus bude uvedený v jednom riadku so zodpovedajúcim počtom kusov a inventárnymi číslami. Inventárne čísla budú zapísané formou intervalu čísiel alebo ako zoznam všetkých čísiel. Formát a spôsob výpisu inventárnych čísiel môžete zadať v dialógovom okne Možnosti programu. Toto dialógové okno otvoríte príkazom Možnosti. Tento príkaz je v menu aplikácie.

Ak zvolíte príkaz Tlač, tak sa vytlačí iba inventárny zoznam práve zobrazenej miestnosti. V prípade, že chcete vytlačiť viacej zoznamov naraz použite príkaz Hromadná tlač. Tento príkaz je v páse nástrojov na karte Tlač.

Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte obrázok

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Práca s tabuľkami

Filtrovanie záznamov

Zoskupenie riadkov

Sumárne hodnoty v tabuľke

Vzhľad tabuliek

Export údajov

Tlač