Majetok - Čo je novéverzia 4.2 - 26.1.2019
  • Nové!  Možnosť vytlačiť odpisový plán.
  • Odstránená chyba pri manuálnom zápise odpisov.
  • Odstránená chyba pri tlači a ukážke pred tlačou, ak sa použila funkcia „Prispôsobiť šírku na stranu“.