Rozvrh - zmeny oproti verzii 4

Program Rozvrh 6 je úplne nový program. Zmenené bolo kompletne celé prostredie programu a vylepšené všetky funkcie z verzie 4. Program je doplnený o množstvo nových funkcií. V nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad niektorých zmien oproti verzii 4.

Program
Sieťová verzia s prístupom na lokálny alebo vzdialený server
Vylepšené užívateľské prostredie
Vylepšený systém ukladania vlastnej konfigurácie programu
Vlastné rozmiestenie dátových a informačných panelov v okne
Automatická aktualizácia programu (upgrade)
Slovenská a česká jazyková verzia programu
Lokalizátor textov programu

Dáta
Údaje v štandardnej databáze Firefird
Možnosť exportu všetkých údajov vo formáte html, xml, xls, pdf a txt
Import údajov z textového súboru
Zoradenie a filtrovanie údajov podľa rôznych kritérií
Možnosť zoskupenia záznamov
Okamžitý zápis zmien do databázy
Automatické zálohovanie údajov
Chránený prístup k dátam užívateľským oprávnením
Skúšobné dáta

Lístky
Možnosť zadať len pre lístok dvojtýždenný alebo trojtýždenný cyklus
Možnosť zapísať na vyučovanie predmetu viacej vyučujúcich (asistentov)
Väčšia variabilita delenia lístka
Pri zmene údajov v lístku okamžité grafické zobrazenie zmien
Funkcia rozdelenia lístka
Funkcia spojenia viacerých lístkov do jedného
Kopírovanie lístkov s výmenou poradia študijných skupín v lístku
Rozšírenie väzieb medzi lístkami o desať nových kritérií
Možnosť zadať veľkosť úväzku vyučujúceho pri danom lístku
Možnosť vytvoriť individuálne lístky (vyučovacie hodiny) pre žiaka

Rozvrh
Grafické znázornenie možností umiestenia lístka priamo v rozvrhu
Možnosť zobraziť v rozvrhu celý lístok alebo len aktuálne študijne skupiny
Zobrazenie viacej informačných panelov súčasne
Zobrazenie ponuky hodín len pre jednu študijnú skupinu v lístku
Užívateľské nastavenie umiestenia informačných panelov
Možnosť filtrovať riadky v rozvrhovej tabuľke
Možnosť zoskupovať riadky v rozvrhovej tabuľke
Možnosť vložiť lístok do rozvrhu bez priradenia učebne zapísanej v lístku
Možnosť vytvoriť individuálny rozvrh žiaka
Vylepšený systém dodatočného priraďovania učební do rozvrhu
Možnosť umiestňovať značky (poznámky) do rozvrhu na vyučovacie hodiny
Kontrola prerušenia dvojhodinoviek veľkou alebo obedňajšou prestávkou
Kontrola kritéria umiestenia hodiny na začiatok alebo koniec vyučovania
Podrobnejšia spätná kontrola vytvorených rozvrhov
Rozšírené možnosti farebnej tlače rozvrhov