Navigácia:  Prostredie programu >

Práca s tabuľkami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Na zobrazenie alebo zadanie údajov sa v programe používajú tabuľky. Tabuľky majú množstvo funkcií na spracovanie údajov, ako je filtrovanie, vyhľadávanie údajov, zoskupovanie, určovanie sumárnych hodnôt.

Väčšina príkazov na prácu s tabuľkami je v páse nástrojov na karte Údaje.

Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte obrázok

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Navigačný panel tabuľky

Príkazy editácie

Zápis údajov

Výber záznamov alebo buniek

Zoradenie záznamov

Vyhľadávanie údajov

Filtrovanie záznamov

Zoskupenie riadkov

Sumárne hodnoty v tabuľke

Export údajov tabuľky

Vzhľad tabuliek