Navigácia:  Prostredie programu >

Jazyková verzia

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Príkazom Jazyková verzia v Menu aplikácie si môžete zvoliť slovenskú, českú alebo anglickú verziu programu. Jazyková verzia lokalizuje všetky texty v páse s nástrojmi, texty v dialógových oknách a názvy jednotlivých položiek (stĺpcov) v tabuľkách s údajmi.

 

Pomocou nástroja Lokalizátor si môžete vytvoriť ľubovoľnú jazykovú verziu programu, alebo tento nástroj môžete využiť na úpravu už existujúcej jazykovej verzie. Lokalizátor  umožňuje užívateľovi si prispôsobiť názvy jednotlivých dátových položiek podľa svojej potreby. Po zvolení príkazu Lokalizátor sa otvorí okno, v ktorom zadáte jazykovú verziu, z ktorej sa bude vychádzať pri lokalizácií textov a jazyk do ktorého chcete prekladať texty. V prípade, že zadáte oba jazyky rovnaké, tak môžete upravovať už existujúcu jazykovú verziu textov.

 

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Lokalizátor

Karta aplikácie a Menu aplikácie