IconProgram Rozvrh
IconPrechod na SQL server Firebird 4.0
IconInštalácia programu
IconPrvé spustenie programu
IconRegistrácia programu
IconSkúšobné dáta (demoverzia)
IconImport údajov
IconExport údajov
IconAko používať pomocníka
IconStratégia tvorby rozvrhu
IconZoznamy
IconTriedy
IconPredmety
IconVyučujúci
IconUčebne
IconSkupiny delenia
IconŠtudijné odbory
IconŽiaci
IconBudovy
IconPomocné zoznamy
IconDialógové okno Farba lístka
IconVyučovacie hodiny
IconLístky
IconPopis údajov v lístku
IconTvorba lístkov
IconKopírovanie lístkov
IconRozdelenie lístka
IconSpojenie lístkov
IconZoradenie lístkov
IconDialógové okno Dizajn lístkov
IconVäzby medzi lístkami
IconÚväzky
IconUčebný plán
IconNový školský rok
IconRozvrhy
IconRozvrhová tabuľa
IconVzhľad rozvrhov
IconDialógové okno Dizajn rozvrhu
IconTýždenné rozvrhy
IconSúhrnné rozvrhy
IconZadanie požiadaviek na rozvrhy
IconKritéria tvorby a kontroly rozvrhu
IconTestovanie rozvrhov
IconManuálna tvorba rozvrhu
IconKolízia v rozvrhu
IconAutomatická tvorba rozvrhu
IconPriradenie učební do rozvrhu
IconOznačenie hodín
IconInformačné panely
IconInformačný panel Rozvrh
IconInformačný panel Výpis lístka
IconInformačný panel Karta údajov
IconInformačný panel Lístky
IconInformačný panel Väzby na lístok
IconInformačný panel Hodiny pre lístok
IconInformačný panel Lístky na hodinu v rozvrhu
IconInformačný panel Kontrola rozvrhov
IconVýstupné zostavy
IconÚväzky vyučujúcich
IconPočty hodín v rozvrhu
IconHodiny v rozvrhu
IconOznačené hodiny
IconVoľné učebne
IconVyučujúci v triede
IconRozvrhy
IconDizajn rozvrhu výstupnej zostavy
IconHromadná tlač zostáv
IconExport rozvrhov v html
IconProstredie programu
IconDialógové okno Možnosti programu
IconMožnosti programu - Všeobecné
IconMožnosti programu - Vyučovacie hodiny
IconMožnosti programu - Tvorba rozvrhu
IconMožnosti programu - Informačné panely
IconMožnosti programu - Výstupné zostavy
IconPás s nástrojmi a stavový riadok
IconKarta aplikácie a Menu aplikácie
IconPanel s nástrojmi Rýchly prístup
IconKarty s nástrojmi
IconOvládanie klávesnicou
IconZobrazenie kontextového pomocníka
IconStavový riadok
IconOkná a panely
IconNavigačný panel aplikácie
IconInformačné panely
IconPráca s tabuľkami
IconNavigačný panel tabuľky
IconPríkazy editácie
IconZápis údajov
IconVýber záznamov alebo buniek
IconZoradenie záznamov
IconZoskupenie riadkov
IconVyhľadávanie údajov
IconFiltrovanie záznamov
IconDialógové okno Zostavenie filtra
IconSumárne hodnoty v tabuľke
IconDialógové okno Sumárne hodnoty
IconImport údajov z textového súboru
IconExport údajov tabuľky
IconVzhľad tabuliek
IconFormát údajov v bunke
IconFormát stĺpca
IconZmena šírky stĺpca
IconPoradie a viditeľnosť stĺpcov
IconZmena výšky riadkov
IconZobrazenie prvkov tabuľky
IconViacúrovňová tabuľka
IconViacriadková hlavička tabuľky
IconDialógové okno Dizajn tabuľky
IconGaléria štýlov
IconJazyková verzia
IconLokalizátor
IconKonfigurácia programu
IconUloženie konfigurácie
IconNačítanie konfigurácie
IconČasti konfigurácie
IconOdstránenie konfigurácie
IconPrenos konfigurácie na druhý počítač
IconTlač
IconVzhľad tlačenej zostavy
IconNadpis zostavy
IconNastavenie strany
IconDialógové okno Nastavenie strany
IconÚprava hlavičky a päty strany
IconPrispôsobenie veľkosti tlačenej zostavy
IconPozadie strany
IconUkážka pred tlačou
IconNastavenie tlačiarne
IconAdministrácia databázy
IconDatabáza
IconPrístup k databáze
IconUžívatelia databázy
IconZmena hesla
IconNastavenia administrátora
IconZabezpečenie údajov

© 2024 RNDr. Červený