Navigácia:  Rozvrhy >

Rozvrhová tabuľa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

  Údaje rozvrhovej tabuli vymedzujú rozsah rozvrhu na škole a určujú spôsob označovania hodín, dní a týždňov v rozvrhu. Rozsah rozvrhovej tabule môže byť väčší ako vytváraný rozvrh, čo umožňuje zaznamenať do rozvrhu napríklad rôzne krúžky alebo nepovinné predmety, ktoré sa vyučujú po skončení povinného vyučovania. Príkaz Rozvrhová tabuľa je v menu aplikácie.

Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte obrázok

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuVeľkosť tabule

Maximálny rozsah rozvrhovej tabule môže byť:

60 vyučovacích hodín v jednom dni
7 dní v týždni
52 týždňov v rozvrhu

Deň v rozvrhovej tabuli môže začínať ľubovoľnou hodinou, ktorú zadáte v políčku Prvá hodina v dni. Týždeň začína dňom, ktorý vyberiete v políčku Prvý deň v týždni.

Poznámka

V neregistrovanej verzii programu je možné pracovať maximálne so štvortýždňovým rozvrhom.

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuHodiny
Hodina : Poradové číslo hodiny je automaticky vygenerované po zadaní počtu vyučovacích hodín v dni a prvej hodiny na karte Veľkosť tabule. Tento údaj nie je možné prepísať.
Skratka :  Skratka označenia vyučovacej hodiny. Spravidla je tento údaj zhodný s poradovým číslom hodiny.
Od :  Časový údaj, kedy začína daná vyučovacia hodina. Údaj je v tvare hodina:minúta.
Do :  Časový údaj, kedy končí daná vyučovacia hodina.
Dĺžka : Dĺžka vyučovacej hodiny sa automaticky vypočíta z časových údajov o začiatku a konci vyučovacej hodiny.
Poobede :  Označenie vyučovacích hodín, ktoré sú považované za poobedňajšiu výuku.
Prestávka po hodine : Určenie veľkej a obedňajšej prestávky. Prestávka nasleduje po hodine, pre ktorú bol daný typ prestávky zadaný.
Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuDni
Deň : Poradové číslo dňa v rozvrhovej tabuľke.
Skratka :  Skratka označenia dňa.
Názov :  Názov dňa.
Farba :  Farba, ktorou je daný deň zvýraznený v rozvrhu.

Poznámka

Ak nezadáte skratku alebo názov dňa, tak na označenie dňa sa použije predvolené nastavenie v OS Windows.

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuTýždne
Týždeň : Poradové číslo týždňa v  rozvrhovej tabuľke.
Skratka :  Skratka označenia týždňa.
Názov :  Názov týždňa.
Dátum :  Dátum, kedy začína týždeň. Ak je začiarknutý parameter "Automaticky doplniť dátumy", tak po zadaní dátumu pre určitý týždeň sa automaticky vygeneruje dátum pre všetky nasledujúce týždne. Ak sú zadané dátumy začiatku týždňov, tak potom je možné v rozvrhu zobraziť dátum jednotlivých dní.
Farba :  Farba, ktorou je daný týždeň zvýraznený v rozvrhu.
Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuObedňajšia prestávka

Osobitne pre triedy (žiakov) a vyučujúcich je možné zadať informáciu o obedňajšej prestávke. Pri generovaní rozvrhu je potom robená kontrola či žiaci a vyučujúci majú v rozvrhu čas na obed.

Dĺžka prestávky : Počet vyučovacích hodín potrebných na obedňajšiu prestávku.
Prestávka v čase od - do :  Vyučovacie hodiny, počas ktorých môže byť obedňajšia prestávka.