Navigácia:  Program Rozvrh >

Prvé spustenie programu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Pred prvým spustením programu rozvrh musí byť na počítači nainštalovaný SQL server Firebird 4.

1.Pri prvom spustení programu sa automaticky otvorí Sprievodca pripojením. Zvoľte parameter Vytvoriť pripojenie a novú databázu a stlačte tlačidlo Ďalej.

Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte obrázok

2.Zadajte heslo užívateľa SYSDBA a stlačte tlačidlo Ďalej.

Heslo SYSDBA si určí užívateľ pri inštalácii SQL servera Firebird. V prípade, že ste pri inštalácii nezadali heslo, tak bude platiť predvolené heslo masterkey.

3.Zadajte heslo, ktorým sa program Rozvrh (užívateľské meno LC_ROZVRH) bude pripájať k databáze. Heslo zapíšte aj do riadku Overenie hesla a stlačte tlačidlo Ďalej.

Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte obrázok

4.Zadajte názov súboru databázy spolu s cestou kde sa na disku bude nachádzať.

 Vytvorenie databázy potvrďte stlačením tlačidla OK.

 

5.Po nainštalovaní program pracuje ako neregistrovaná verzia, ktorá umožňuje zadávanie vlastných dát ale automatickú tvorbu rozvrhu iba so skúšobnými dátami. Ak máte zakúpenú licenciu, tak najskôr vykonajte registráciu programu. Pri práci v sieti stačí zaregistrovať program na jednom počítači.
6.Príkazom Rozvrhová tabuľa v menu aplikácie zadajte rozsah rozvrhu na škole a spôsob označovania hodín, dní a týždňov v rozvrhu.
7.Skôr než prejdete k tvorbe rozvrhu musíte zadať zoznamy tried, predmetov, vyučujúcich atď. a vyučovacie hodiny. Jednotlivé okná programu otvoríte kliknutím na ich názov v navigačnom paneli aplikácie. Údaje do zoznamov môžete tiež importovať z textového súboru.
8.Všetky údaje v programe sa zadávajú prostredníctvom tabuľky, preto by ste si mali najskôr prečítať kapitolu Práca s tabuľkami.

 

Údaje do tabuliek je možné zapisovať iba vtedy, ak v páse nástrojov nie je stlačené tlačidlo Zabezpečiť údaje . Nový záznam (riadok tabuľky) vytvoríte tak, že v navigačnom paneli na spodnom okraji tabuľky kliknete na tlačidlo Vložiť záznam. Všetky zadávané dáta sa automaticky zapisujú do databázy Údaje nie je potrebné ukladať nejakým príkazom na uloženie dát, ihneď po zápise sa zaznamenajú v databáze.

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Ako používať pomocníka

Registrácia programu

Administrácia databázy

Skúšobné dáta (demoverzia)

Prostredie programu

Jazyková verzia

Navigačný panel aplikácie

Práca s tabuľkami