Navigácia:  »No topics above this level«

Program Rozvrh

Return to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Program Rozvrh je určený pre tvorbu rozvrhov všetkých typoch škôl. Program má výkonný algoritmus automatickej tvorby rozvrhu, ktorý vytvorí rozvrh školy podľa zadaných podmienok. Pri tvorbe sú dodržiavané pedagogické požiadavky na vyučovanie v triedach i na počet voľných hodín v rozvrhu učiteľa, ako i rôzne špecifické požiadavky školy. V programe sú veľmi silné nástroje, ktoré umožňujú tvorcovi rozvrhu jednoducho upravovať už vytvorený rozvrh.

 

Popis programu:

Neobmedzené delenie alebo spájanie tried na ľubovoľné skupiny.
Akceptovanie individuálnych požiadaviek na rozvrh učiteľa alebo triedy.
Automatické generovanie rozvrhu.
Možnosť pracovať so súhrnným rozvrhom prípadne s týždenným rozvrhom tried, predmetov, vyučujúcich, učební alebo žiakov.
Možnosť dodatočného priradenia učební do rozvrhu.
Možnosť vytvárať viactýždňové rozvrhy.
Podporné funkcie pre tvorbu rozvrhu vo viacerých budovách. Kontrola času na presun medzi budovami.
Spätné testovanie a kontrola parametrov vytvoreného rozvrhu a jeho častí.
Prehľadný výpis úväzkov. Funkcie umožňujúce tvorbu a návrh úväzkov.
Tlač rozvrhov, úväzkov a zoznamov. Všetky zostavy je možné užívateľsky upravovať.
Export všetkých údajov vo formáte html, xml, txt, xls.
Využitie dát programu Rozvrh v programe na tvorbu a evidenciu zastupovania ZASTUPOVANIE

 

 

Požiadavky na počítačovú zostavu:

Operačný systém Windows 10 alebo 11
Miesto na pevnom disku minimálne 120 MB
Grafické rozlíšenie minimálne 1280x1024 pixelov
SQL server Firebird 4.0

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Inštalácia programu

Prvé spustenie programu

Registrácia programu

Skúšobné dáta (demoverzia)

Ako používať pomocníka

Jazyková verzia

Administrácia databázy

Stratégia tvorby rozvrhu