Zastupovanie - zmeny oproti verzii 4
Program Zastupovanie 6 je úplne nový program. Zmenené bolo kompletne celé prostredie programu a vylepšené všetky funkcie z verzie 4. Program je doplnený o množstvo nových funkcií. Obsahuje úplne nový systém dozorov a školských aktivít. V nasledujúcej tabuľke je stručný prehľad niektorých zmien oproti verzii 4.

Program
Sieťová verzia s prístupom na lokálny alebo vzdialený server
Vylepšené užívateľské prostredie
Vylepšený systém ukladania vlastnej konfigurácie programu
Vlastné rozmiestenie dátových a informačných panelov v okne
Automatická aktualizácia programu (upgrade)
Slovenská a česká jazyková verzia programu
Lokalizátor textov programu

Dáta
Údaje v štandardnej databáze Firefird
Možnosť exportu všetkých údajov vo formáte html, xml, xls, pdf a txt
Zoradenie a filtrovanie údajov podľa rôznych kritérií
Možnosť zoskupenia záznamov
Evidencia všetkých zmien rozvrhu počas školského roku
Automatické zálohovanie údajov
Chránený prístup k dátam užívateľským oprávnením
Skúšobné dáta

Chýbajúci
Zadanie dátumu ukončenia absencie
Označenie záznamov zapísaných do evidencii
Selektívne kopírovanie chýbajúcich z predchádzajúceho dňa

Zastupovanie
Kontrola odučených hodín, odučených nadpočetných hodín a hodín nad základný úväzok
Určenie náhradnej učebne pri spájaných hodinách
Generovanie poznámky pre vyučujúceho a pre žiakov
Označenie zmien v zverejnenom zastupovaní
Možnosť uzamknúť záznamy zastupovania
Možnosť označiť neodsuplované hodiny
Výpis nesplnených kritérií
Výpis počtov zastupovaných, odučených a neodučených hodín za týždeň, mesiac a stanovené obdobie
Výpis informácií o dni zastupovania
Funkcia zverejnenia zastupovania
Výstup na FTP server
Výpis informačného rozvrhu s farbou lístkov
Zobrazenie označenia nadpočetných hodín v rozvrhu vyučujúceho

Priradenie náhradnej učebne
Nové kritéria pre automatické priraďovanie učební
Výpis splnených kritérií
Rozlíšenie učební podľa typu

Dozory
Rozpis dozorov
Rozlíšenie dozorov podľa náročnosti
Automatické generovanie dozorov
Generovanie náhrady za chýbajúceho vyučujúceho na dozore

Aktivity
Mesačný plán aktivít
Denná aktualizácia aktivít a ich zverejnenie
Zverejňovanie aktivít podľa typu aktivity

Evidencia a štatistiky
Prehľadný výpis zastupovania za stanovené obdobie s možnosťou filtrovania podľa rôznych kritérií
Evidencia odučených nadpočetných hodín
Výpočet odučených hodín a hodín nad základný úväzok
Nový systém tvorby vlastných vzorcov pre výpočet hodín

Zápisník
Možnosť použiť pri zápise poznámok a oznamov formátovaný text.