IconProgram Zastupovanie
IconPrechod na SQL server Firebird 4.0
IconInštalácia programu
IconPrvé spustenie programu
IconRegistrácia programu
IconImport údajov
IconSkúšobné dáta (demoverzia)
IconAko používať pomocníka
IconSuplovanie
IconNový školský rok
IconZmena rozvrhu
IconOkno Chýbajúci
IconOkno Výmena hodín
IconOkno Zastupovanie
IconPodmienky automatickej tvorby suplovania
IconAutomatická tvorba
IconUrčenie suplovania
IconZverejnenie zastupovania
IconÚprava zostavy pre zverejnenie
IconNeodučené hodiny
IconVerzia zastupovania
IconInformačné panely
IconInformačný panel Rozvrh zastupovania
IconInformačný panel Rozvrh
IconInformačný panel Časový rozpis
IconInformačný panel Výpis lístka
IconInformačný panel Karta údajov
IconInformačný panel Počty hodín
IconInformačný panel Splnené kritéria
IconInformačný panel Zoznam chýbajúcich
IconInformačný panel Popis dňa
IconNáhrada za obsadenú učebňu
IconPodmienky automatického priradenia náhradnej učebne
IconPriradenie náhradnej učebne
IconInformačný panel Splnené kritéria
IconZverejnenie náhradných učební
IconZmeny vyučovacích hodín v rozvrhu
IconUrčenie zmien v rozvrhu
IconZobrazenie zmien v informačnom paneli
IconZverejnenie zmien v rozvrhu
IconPedagogický dozor
IconMiesto dozoru
IconČas dozoru
IconSchéma dozoru
IconPredvoľba dozoru
IconPodmienky automatickej tvorby dozoru
IconUrčenie dozorov
IconInformačný panel Počty hodín
IconInformačný panel Splnené kritéria
IconZverejnenie dozorov
IconŠkolské aktivity
IconPlán aktivít
IconUrčenie aktivity
IconZápisník
IconPráca so zápisníkom
IconEvidencia
IconChýbajúci vyučujúci
IconChýbajúce triedy
IconChýbajúci žiaci
IconEvidencia výmeny hodín
IconEvidencia zmeny v rozvrhu
IconEvidencia suplovania
IconEvidencia neodučených hodín
IconHodiny neodučené vyučujúcim
IconEvidencia dozorov
IconEvidencia aktivít
IconŠtatistiky a prehľady
IconAbsencia za mesiac
IconAbsencia
IconŠtatistika za mesiac
IconŠtatistika
IconŠtatistika dozoru
IconVzorce
IconDáta
IconPlán aktivít
IconPredvoľba zastupovania
IconOznačenie hodín
IconSlužba na hodiny
IconSlužba na dni
IconVoľné dni
IconZoznamy
IconTriedy
IconVyučujúci
IconPredmety
IconUčebne
IconSkupiny delenia
IconŠtudijné odbory
IconŽiaci
IconBudovy
IconPomocné zoznamy
IconOznačenia hodín
IconPríčiny chýbania
IconTypy zastupovania
IconPoznámky
IconTypy aktivít
IconTypy voľna
IconTypy výuky
IconFormy vyučovacej hodiny
IconTypy učební
IconPolohy v budove
IconŠkoly
IconVyučovacie jazyky
IconRozvrhy
IconTýždenné rozvrhy
IconSúhrnné rozvrhy
IconZmena učebne v rozvrhu
IconBlokovanie hodín
IconOznačenie hodín
IconDialógové okno Dizajn rozvrhu
IconVýstupné zostavy
IconÚväzky vyučujúcich
IconPočty hodín v rozvrhu
IconHodiny v rozvrhu
IconOznačené hodiny
IconVoľné učebne
IconVyučujúci v triede
IconRozvrhy
IconDizajn rozvrhu výstupnej zostavy
IconHromadná tlač zostáv
IconExport rozvrhov v html
IconProstredie programu
IconDialógové okno Možnosti programu
IconMožnosti programu - Všeobecné
IconMožnosti programu - Zastupovanie
IconMožnosti programu - Evidencia
IconMožnosti programu - Informačné panely
IconMožnosti programu - Výstupné zostavy
IconPás s nástrojmi a stavový riadok
IconKarta aplikácie a Menu aplikácie
IconPanel s nástrojmi Rýchly prístup
IconKarty s nástrojmi
IconOvládanie klávesnicou
IconZobrazenie kontextového pomocníka
IconStavový riadok
IconOkná a panely
IconNavigačný panel aplikácie
IconDátové panely
IconInformačné panely
IconPráca s tabuľkami
IconNavigačný panel tabuľky
IconPríkazy editácie
IconZápis údajov
IconVýber záznamov
IconZoradenie záznamov
IconZoskupenie riadkov
IconVyhľadávanie údajov
IconFiltrovanie záznamov
IconDialógové okno Zostavenie filtra
IconSumárne hodnoty v tabuľke
IconDialógové okno Sumárne hodnoty
IconExport údajov tabuľky
IconVzhľad tabuliek
IconFormát údajov v bunke
IconFormát stĺpca
IconZmena šírky stĺpca
IconPoradie a viditeľnosť stĺpcov
IconZmena výšky riadkov
IconZobrazenie prvkov tabuľky
IconDialógové okno Dizajn tabuľky
IconGaléria štýlov
IconJazyková verzia
IconLokalizátor
IconKonfigurácia programu
IconUloženie konfigurácie
IconNačítanie konfigurácie
IconČasti konfigurácie
IconOdstránenie konfigurácie
IconPrenos konfigurácie na druhý počítač
IconTlač
IconVzhľad tlačenej zostavy
IconNadpis zostavy
IconNastavenie strany
IconDialógové okno Nastavenie strany
IconÚprava hlavičky a päty strany
IconPrispôsobenie veľkosti tlačenej zostavy
IconPozadie strany
IconUkážka pred tlačou
IconUloženie zostavy
IconNastavenie tlačiarne
IconAdministrácia databázy
IconDatabáza
IconPrístup k databáze
IconUžívatelia databázy
IconZmena hesla
IconNastavenia administrátora
IconZabezpečenie údajov
IconArchív

© 2023 RNDr. Červený