Navigácia:  »No topics above this level«

Program Zastupovanie

Return to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Program Zastupovanie je určený na tvorbu a evidenciu zastupovania, pedagogického dozoru a školských aktivít. Program je možné použiť ako sieťovú verziu v lokálnej sieti alebo ako aplikáciu na individuálnom počítači. Program pri tvorbe zastupovania využíva dáta vytvorené programom Rozvrh.

 

Program vytvára zastupovanie na základe kritérií stanovených užívateľom. Vytvorené zastupovanie je možné ľubovoľne upravovať. Pri tvorbe zastupovania sú zohľadňované pedagogické požiadavky na výber zastupujúceho. Kritéria generovania zastupovania si určuje užívateľ programu.

 

Vytvára zastupovanie za chýbajúceho vyučujúceho
Priraďuje náhradnú učebňu namiesto obsadenej učebne
Vytvára rozvrh pedagogického dozoru
Eviduje neodučené hodiny
Eviduje odučené nadpočetné hodiny
Eviduje všetky zastupované hodiny
Eviduje školské aktivity

 

 

Požiadavky na počítačovú zostavu:

Operačný systém Windows 10 alebo 11
Miesto na pevnom disku minimálne 120 MB
Grafické rozlíšenie minimálne 1280x1024 pixelov
SQL server Firebird 4.0

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Inštalácia programu

Prvé spustenie programu

Registrácia programu

Skúšobné dáta (demoverzia)

Ako používať pomocníka

Jazyková verzia

Administrácia databázy