Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
pondelok 26. 9. 2022

Chýbajúci
Vyučujúci:
Bednárová (6), Fašková, Kavecká, Krajčovičová, Kubáňová (4..6), Štalmachová, Turoňová (5..9), Zadňan
Učebňa:
53, 55


Suplovanie
Trieda
Hodina
Chýbajúci
Predmet
Učebňa
Náhradná učebňa
Zastupujúci
Poznámka
Poznámka pre vyučujúceho
Značka
1.B
1
Fašková
TSV
16b
Bebčáková
3
Kavecká
ANJ
62
Matišíková
Zmena FRJ
5
Štalmachová
SJL
55
58
Hiková
Zmena MAT
2.A, 2.D
5
Zadňan
ANJ
62
Jurinová
2.B
2
Fašková
TSV
16a
63
Laštíková
Zmena BIO/c
Spojiť s BIO/c 2.B
3
Fašková
TSV
16b
37
Laštíková
Zmena BIO/c
Spojiť s BIO/c 2.B
4
Kavecká
ANJ
61
37
Bartošová
Zmena MAT
4
Zadňan
ANJ
62
37
Bartošová
Zmena MAT
Spojiť
6
Štalmachová
SJL
37
.....
2.C
6
Kavecká
ANJ
62
Dorková
3.A
4
Kubáňová
BIO
27
Leibiczerová
3.B
2
Zadňan
ANJ
61
Trenčanová
3.D
1
Štalmachová
SJL
52
.....
4.B
3
Štalmachová
SJL
39
Bajcsiová
Zmena ANJ/BA,KA
4
Fašková
TSV
16b
Laštíková
4.D
4
Štalmachová
SJL
43
Sádecká


Náhradné učebne
Chýbajúca učebňa
Hodina
Predmet
Vyučujúci
Trieda
Náhradná učebňa
Náhradná učebňa
Poznámka
Značka
53
1
SJL
Sádecká
1.C
37
Trieda 2.B
2
MAT
Potočáková
1.C
34
Trieda 2.A
5
NEJ
Hreusová
1.C
46
Trieda 2.D
6
NAV
Gabriš
1.A
56
Trieda 1.A
55
1
SEE
Skotnický
4.roč
33
Trieda 2.C
2
SEE
Skotnický
4.roč
33
Trieda 2.C
3
ANJ
Veličová
1.B
34
Trieda 2.A
4
MAT
Hiková
1.B
34
Trieda 2.A
5
SJL
Štalmachová
1.B
58
Trieda 1.D
7
NAV
Gabriš
1.B
58
Trieda 1.D


Dozor
Miesto dozoru
Čas dozoru
Od
Do
Dozorujúci
Poznámka
Značka
hl.chodba
1. dozor
07:45
10:45
Gerthofferová
2. dozor
10:45
14:25
Bebčáková
šatne
1. dozor
07:45
10:45
Potočáková
2. dozor
10:45
14:25
Zajacová
generované programom Zastupovanie 7 © RNDr. Červený
15.8.2022 4:17