Navigácia:  Program Rozvrh >

Prechod na SQL server Firebird 4.0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Pri výkonných viacjadrových procesorov sa výrazne spomalila práca SQL servera Firebird 2.5 s dátami. Firebird 4.0 umožňuje lepšie využitie výkonu moderných viacjadrových procesorov, zrýchľuje odozvu programu na sieťach. Z uvedených dôvodov sú programy Rozvrh a Zastupovanie od verzie 7.4 upravené pre prácu s SQL serverom Firebird 4.0.

Firebird 4.0 nie je možné pripojiť k databáze vytvorenej staršou verziou. Preto program Rozvrh nemôže čítať dáta priamo z databázy vytvorenej staršou verziou programu. Údaje z databázy je možné preniesť do novej verzie programu pomocou funkcie importu zo zálohy databázy.

Postup pri prechode na novú verziu programu:

1.Vytvorenie zálohy databázy verziou programu Rozvrh s SQL serverom Firebird 2.5.
2.Odinštalovanie SQL servera Firebird 2.5
3.Nainštalovanie SQL servera Firebird 4.0
4.Reštartovanie počítača
V prípade, že bola predtým na počítači požitá verzia so vstavaným SQL serverom Firebird 2.5, tak aj po nainštalovaní novej verzie Firebird zostane operačný systém pracovať s verziou Firbird 2.5. Preto pre správne fungovanie novej verzie programu je potrebné reštartovať počítač.  
5.Nainštalovanie programu Rozvrh 7
6.Vytvorenie novej databázy
Pri prvom spustení programu sa automaticky otvorí sprievodca pripojením, pomocou ktorého vytvoríte novú databázu.
7.Import údajov zo zálohy databázy
Pomocou príkazu Import zo zálohy databázy načítajte údaje zo záložného súboru vytvoreného predchádzajúcou verziou programu.

 

Video návod - Prechod na SQL server Firebird 4.0

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Inštalácia programu

Prvé spustenie programu

Import údajov z verzie Rozvrh 5, 6, 7

Databáza