Navigácia:  Program Rozvrh >

Registrácia programu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Zobraziť/skryť všetko

Každý registrovaný užívateľ, ktorý si zakúpi licenciu, dostane e-mailom licenčný súbor licencia.lc7. Tento súbor obsahuje kód, ktorý umožní užívateľovi pracovať v programe bez obmedzení, ktoré má neregistrovaná verzia. Ak pri registrácii programu je k databáze prihlásený administrátor databázy, tak registrácia sa uloží do databázy. V takom prípade programy na ostatných počítačoch v sieti nie je potrebné registrovať.

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPostup registrácie
1.Kliknite na Kartu aplikácie a v menu aplikácie zvoľte príkaz Registrácia programu.
2.V otvorenom dialógovom okne stlačte tlačidlo Licenčný súbor, ktorým sa otvorí štandardné dialógové okno pre načítanie súboru.
3.Na disku otvorte priečinok s licenčným súborom.
4.Kliknite na súbor licencia.lc7 a stlačte tlačidlo Otvoriť.

Poznámky

Ak je program zaregistrovaný, tak v titulku sa nápis neregistrovaná verzia nahradí názvom oprávneného užívateľa programu.

V prípade zmeny názvu organizácie si vyžiadajte nový licenčný súbor.

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuInformácie o licencii a verzii programu

Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte obrázok

V dialógovom okne Registrácia programu sa zobrazí aj informácia o verzii programu s dátumom, kedy bola zostavená. Stlačením tlačidla Kontrola aktualizácií sa v prípade pripojenia počítača na web urobí kontrola, či neexistuje novšia verzia programu.  V prípade potreby spustí automatickú inštaláciu programu.

V druhej časti okna je informácia o registrovanom užívateľovi a dátum, dokedy má užívateľ platnú licenciu a servisnú podporu Počas platnosti licencie má užívateľ možnosť bezplatne získať všetky nové verzie programu Rozvrh.

 

Kliknutím zobrazíte alebo skryjete sekciuPozrite tiež

Administrácia databázy

Inštalácia programu